baner
 

 

Proizvodni program Fabrike opruga Čačak A.D. čine sve vrste opruga, opružnih osigurača i elemenata.

Opruge se proizvode postupkom hladne deformacije materijala poprečnog preseka od 0,20 do 20,00 mm.

Izrada opruga se vrši na osnovu:

 • Crteža
 • Uzorka
 • Po zahtevu kupca (na osnovu prostora za smeštaj-ugradnju opruge i/ili zahtevane sile)

Materijeli koji se koriste u izradi opruga su:

 • Čelična patentirana žica po DIN-u 17223 list 1 i list 2
 • Hrom-nikl žica po DIN-u 17224
 • Očvrsnute legure bakra po DIN-u 17677 deo 1

Raspolažemo svim vrstama opružnih materijala potrebnih za izradu opruga.

 

NAŠ PROZVODNI PROGRAM ČINE SLEDEĆE VRSTE OPRUGA
Kompresivne opruge

Ekstenzivne opruge

Torzione opruge

 

Kompresivne ili OPRUGE NA SABIJANJE (PRITISAK)

 1. Cilindrične
 2. Konusne
 3. Buričaste
 4. Kombinovane

 

 

Ekstenzivne ili OPRUGE NA ISTEZANJE

 1. Sa korakom ili bez njega
 2. Sa svim vrstama ušica

 

Torzione ili OPRUGE NA UVIJANJE

 1. Sa korakom ili bez njega
 2. Sa različitim oblicima krajeva
Opružni osigurači i elementi
Tanjiraste opruge
Usluge

 

Prema vrsti opružni osigurači se dela na:

 1. Elastične prstenove (JUS M.N4.235 stav 3)
 2. Stezne osigurače (JUS M.N4.235 stav 4)
 3. Elastične prstenove (DIN 73130)

 

Po DIN-u 2093 1 i 2

 

Ispravljanje i sečenje na meru svih vrsta žica.

Termička obrada i površinska zaštita svih vrsta opruga i proizvoda od žice.

     

Fabrika opruga Čačak A.D. Vukašina Ignjatovića bb, Čačak